sportfishing.live Atcelšanas politika

- patur tiesības atteikt/anulēt jebkuru platformas pārvaldīto ekskursiju licenci.

Licences anulēšana no spēlētāja puses

- Spēlētājs var pieprasīt licences anulēšanu un pilnu naudas atmaksu 24 stundu laikā pēc tās iegādes un tikai tad, ja viņš nav reģistrējies nevienam no turnīriem, kam nepieciešama atbilstoša licence.

- Atcelšanas gadījumi, kas saņemti pēc norādītā termiņa, nebūs tiesīgi saņemt atmaksu.

- Atcelšana tiks pieņemta pa tālruni vai e-pastu, un tie jāsaņem līdz norādītajam atcelšanas termiņam.

— Visi atmaksas pieprasījumi ir jāiesniedz dalībniekam vai kredītkartes īpašniekam.

- Atmaksas pieprasījumos ir jānorāda dalībnieka vārds un/vai darījuma numurs.

- Atmaksa tiks ieskaitīta sākotnējā kredītkartē, kas tika izmantota maksājuma veikšanai.


Šīs iepriekš minētās politikas attiecas uz visiem sportfishing.live licences, ja vien noteikumos & ekskursijas nosacījumi. Lūdzu, rūpīgi izlasiet visas individuālās ceļojumu politikas.


SIA VERTEXO

LV53HABA0551043699600
Swedbank AS
HABALV22

Kontakta e-pasts: nri@vertexo.co